Select Page

Jubileum

Noko å feire? Me går nye vegar for å formidle historia til bedrifter og organisasjonar.

Historikarverksemda har skrive ei rekke jubileumsbøker, og me skriv gjerne også for deg! Eit jubileumsprosjekt kan ta form som bok, hefte, innhald på sosiale medium, nettutstilling eller tidslinje integrert i bedrifta eller organisasjonen si nettside. Å formidle eiga historie til tilsette, kundar eller medlemmar er ein unik måte å synleggjere identitet, erfaring og kompetanse.

Kan Historikarverksemda ta ansvar for heile prosjektet frå A til Å? Så klart! Me hentar inn kjelde- og bildemateriale, skriv alt innhald, korrekturleser og kvalitetssikrar. Me har eit breitt nettverk av samarbeidspartnerar, og kan organisere design/layout, trykk eller publikasjon på nettside. Ferdig levert!

 

 

Vil du vite meir om korleis me kan formidle di historie?

​Kontakt:
haavard@historikarverksemda.no
+47 971 14 202

Referanseprosjekt