Select Page

Askøy videregående

Jubileumsbok

I samanheng med Askøy videre­gående skole sitt femtiårs­jubileum i 2015 fekk Historikar­verksemda i oppdrag å skrive skulen si historie i bok­form. Jubileums­boka Askøy videre­gående skole. 50 år i askøy-ungdommens tjeneste blei lansert under jubileums­markeringa i september som gåve­bok til dei til­sette og andre støttespelarar. Boka er rikt illustrert og dokumen­terer skulen si ut­vikling sett i samanheng med lokal­samfunnet og den nasjonale skule­politikken si historie. Det første kapitlet, «Over fjorden etter kunn­skap», handlar om opp­takten til og bak­grunnen for etableringa i 1965, medan dei fire på­følgande kapitla tar for seg skulen si utvikling kronologisk. Boka blei bestilt av Askøy videre­gående skole. Historikar­verksemda leverte alt innhald og hadde i tillegg ansvar for produksjons­prosessen – den språklege og layout­messige kvalitets­sikringa – i samarbeid med Kapabel forlag.

Trykk her om du vil sjå fleire jubileums-prosjekt.

Askøy videregående skole
50 år i askøyungdommens tjeneste (2015)

Tekst: Ingrid Myrstad og Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda
Sats og trykk: Kapabel forlag
Foto på denne sida © Historikarverksemda