Select Page

TAFJORD

Jubileumsbok og tidslinje på nett

12. april 2017 var det 100 år sidan Tafjord kraft­selskap blei stifta. I sam­band med jubileet fekk Historikar­verksemda i oppdrag å dokumentere og for­midle TAFJORD-konsernets i historie. Jubileums­­boka Et kraftfullt våge­stykke. TAFJORD 100 år blei lansert under åpninga av jubileums­­året i april som gåve­­bok til dei til­­sette og andre støtte­­spelarar. Bok­manuset blei vidare publisert i lett revidert versjon som ei tids­linje på nett. Historika­rverksemda leverte alt inn­hald og sto i tillegg for prosjekt­styringa av produk­sjons­prosessen – både av boka og nett­sida – i tett sam­arbeid med designbyrået Overhaus, trykkeriet John Grieg.

Trykk her om du vil sjå andre jubileums-prosjekt.

 

Et kraftfullt vågestykke
TAFJORD 100 år (2017)

Tekst: Silje Een de Amoriza og Ingrid Myrstad, Historikarverksemda
Sats og design: Overhaus
Trykk: John Grieg forlag
Foto på denne sida © Overhaus