Select Page

Norges Musikkorps Forbund

Redaktørarbeid

Norges Musikkorps Forbund blei etablert i 1918, og med nesten 60.000 utøvande medlemmar er det i dag ein av landets største kulturorganisasjonar. I 2018 markerer forbundet sitt 100-årsjubileum, mellom anna ved å gi ut ei jubileumsbok. Historikarverksemda fekk oppdraget som eksterne redaktørar for boka, med ansvar for å få prosjektet trygt i hamn. Me bidrog med redaksjonelle tilbakemeldingar til forfattarar og oppdragsgivar, bilderedaksjon, sørgde for framdrift i prosjektet og organiserte produksjonsprosessen i tett samarbeid med John Grieg Forlag.

Foto på denne sida © Historikarverksemda