Select Page

Kulturminnerapport

Nesttunvegen 100

I 2016 utarbeidde me kulturminnedokumentasjon for Nesttunvegen 100, gnr. 42, bnr. 26 m. fl., på oppdrag frå Nesttunvegen 100 AS, i samarbeid med B+B Arkitekter og Ard arealplan. Føremålet med detaljreguleringa var byfortetting med oppføring av nybygg.

Treng du kulturminnefagleg hjelp? Kontakt oss gjerne i samband med ditt prosjekt. Me kan veilede deg i prosessen vidare, og gje deg pristilbod på kulturminnedokumentasjon. Me utfører også rivedokumentasjon om det skal søkast om riving av bygg i det aktuelle planområdet.

e-post: silje@histoirikarverksemda.no / tlf.: 930 92 524

Kulturminnerapport (2016)

Konsulent: Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda
Oppdragsgjevar: Nesttunvegen 100 AS
Foto på denne sida © Historikarverksemda