Select Page

Kulturminnerapport

Nesttunvegen 100

I 2016 utarbeidde me kulturminnedokumentasjon for Nesttunvegen 100, gnr. 42, bnr. 26 m. fl., på oppdrag frå Nesttunvegen 100 AS, i samarbeid med B+B Arkitekter og Ard arealplan. Føremålet med detaljreguleringa var byfortetting med oppføring av nybygg.

Trykk her om du vil sjå fleire referansar på kulturminne- og rivedokumentasjon.

 

Kulturminnerapport (2016)

Konsulent: Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda
Oppdragsgjevar: Nesttunvegen 100 AS
Foto på denne sida © Historikarverksemda