Select Page

Kulturminnerapport

Bonava Norge AS

Historikarverksemda SA har utarbeidd kulturminne- og rivedokumentasjon i samband med søknad om riving av to bustadhus med tilhøyrande hageanlegg og ein lagerhall på eigedommane gnr. 15, bnr. 169, 186, 581 og deler av 339 i Bergen kommune. Dokumentasjonen blei laga på oppdrag frå Bonava Norge AS. 

Rivingsobjekta ligg sentralt på Minde, i overgangen mellom industri- og næringsområdet på Mindemyren og eit villastrøk utbygd hovudsakleg i perioden 1910–1920. Bustadhusa blei begge oppført i 1917 som einebustadar, men er i dag innreia som fleirmannsbustadar. Lagerhallen sto ferdig i 2006. Formålet med rivinga er å legge til rette for fortetting på staden i form av eit nærings- og bustadbygg på til saman åtte etasjar.

I rapporten har me skildra historie og kulturmiljø i området, og dokumenterte bygningsmiljø og bygningshistorikk.

Trykk her hvis du vil sjå fleire referansar på kulturminne- og rivedokumentasjon.

 

Kulturminnerapport (2019)

Konsulent: Ingrid Myrstad, Historikarverksemda
Oppdragsgjevar: Bonava Norge AS
Foto på denne sida © Historikarverksemda SA