Select Page

Kulturminnerapport

Bob eiendomsutvikling AS

I samband med utarbeiding av reguleringsplan for Årstad, gnr. 15, bnr. 429 m. fl, delfelt S7 Mindemyren, fekk me i oppdrag å skrive kulturminnerapport.  Rapporten blei laga på oppdrag frå Bob eiendomsutvikling AS, som i samarbeid med Ard arealplan AS og MAD arkitekter AS hadde sett i gang detaljregulering av planområdet. Planområdet besto mellom anna av den verneverdige Martens brødfabrikk med adresse Kanalveien 90. Rapporten skildrar området si historie, og kartlegg bygnings- og kulturmiljø i og rundt planområdet.

Trykk her om du vil sjå fleire referansar på kulturminne- og rivedokumentasjon.

 

Kulturminnedokumentasjon (2016)

Konsulent: Ingrid Myrstad, Historikarverksemda
Oppdragsgjevar: Bob eiendomsutvikling AS
Foto på denne sida © Historikarverksemda