Select Page

Kulturminnerapport

Bob eiendomsutvikling AS

Historikarverksemda SA utarbeidde i 2017/18 kulturminnedokumentasjon for reguleringsplan for Årstad, gnr. 15, bnr. 429 m. fl, delfelt S7 Mindemyren. Rapporten blei laga på oppdrag frå Bob eiendomsutvikling AS og NLA Høgskolen, som i samarbeid med Ard arealplan AS, MAD arkitekter AS og B+B arkitekter AS var i gang med detaljregulering av planområdet.

I rapporten har me skildra historie og kulturmiljø i området, og dokumenterte bygningsmiljø og bygningshistorikk.

Trykk her hvis du vil sjå fleire referansar på kulturminne- og rivedokumentasjon.

 

Kulturminnerapport (2017/18)

Konsulent: Ingrid Myrstad, Historikarverksemda
Oppdragsgjevar: Bob eiendomsutvikling AS
Foto på denne sida © Historikarverksemda SA