Select Page

Kulturminnerapport

Bob eiendomsutvikling AS

Historikarverksemda utarbeidde i 2016 kulturminne- og rivedokumentasjon for Damsgårdsveien 62 (gnr. 158, bnr. 850), på oppdrag frå Bob eiendomsutvikling i samarbeid med Tag Arkitekter. I Damsgårdsveien 62 ligg den gamle fabrikkbygninga til Bergens Blikktrykkeri AS teikna i 1912 av den kjende bergensarkitekten Schak Bull. Føremålet med prosjektet var å ta utgangspunkt i delar av den eldre fabrikkfasaden, og bygge over 100 nye leilegheiter. Vårt oppdrag var å dokumentere den gamle bygningsmassen før riving, i tillegg til å analysere bygnings- og kulturmiljøet rundt.

Trykk her hvis du vil sjå fleire referansar på kulturminne- og rivedokumentasjon.

 

Kulturminnerapport (2016)

Konsulent: Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda
Oppdragsgjevar: Bob einedomdsutvikling AS
Foto på denne sida © Historikarverksemda