Select Page

Hotel Ullensvang

Arkivarbeid / formidlingsprosjekt

Hotel Ullensvang blei etablert i 1846, og feirar 175 år i 2021. I samband med dette ønsker hotellet å systematisere og samle si historie. Historikarverksemda har fått i oppdrag å organisere og bidra til å sikre hotellet sitt arkivmateriale. I tillegg skal me oppdatere innhald og layout på hotellet si brosjyre «Vår historie» / “Our history”, som i dag utgjer ein stor del av historieformidlinga til gjestene.

Trykk her om du vil sjå andre referanseprosjekt innan kjelde- og arkivarbeid.

Arkivarbeid / formidlingsprosjekt

Prosjektansvareleg: Håvard Klyve Parr, Historikarverksemda

Foto på denne sida © Hotel Ullensvang