Select Page

Universitetsmuseet i Bergen

Redaktørarbeid

I 2016 var det 200 år sidan Norges Bank blei oppretta ved lov, og jubileet blei markert over heile landet. I Bergen var Universitetsmuseet ein av aktørane som sto bak jubileumsmarkeringa, og produksjonen av ein populærvitskapleg artikkelsamling om pengevesenets historie. Publikasjonenen Byrde og berikelse. Sølvskatten, 1816–2016 blei lansert i september 2016, mellom anna som utstillingskatalog for utstillinga «Nasjonsbygging gjennom dugnad og tvang» ved KODE – Kunstmuseene i Bergen. Universitetsmuseet står som utgjevar for publikasjonen og bidragsytarane er forskarar og andre fagpersonar tilknytt opplæringsinstitusjonane og ABM-sektoren lokalt. Målsettinga var å skape ein spanande publikasjon som appellerer til allmennlesaren og som eigner seg godt som undervisningsmateriell for lærarar og elevar i ungdomsskule og det vidaregåande skuleverket, samt studentar i historie, økonomi og statsvitskap. Historikarverksemda hadde oppdraget som bilde- og manusredaktør for artikkelsamlinga og styrte og kvalitetssikra produksjonsprosessen.

Byrde og berikelse
Sølvskatten, 1816–2016 (2016)

Design og sats: Overhaus
Trykk: John Grieg
Foto på denne sida © Historikarverksemda