Select Page

Trygve Gotaas` Fond

Redaktøroppdrag

I 2023 fekk me redaktøroppdrag for Trygve Gotaas` Fond. Fondet vart etablert i 1970, og har gjennom dei siste 50 åra gitt midlar til ei rekke forskningsprosjekt innan viltforvaltning. I jubileumsheftet har ei rekke fagfolk bidrege med artiklar om tema som «Viltforskningen gjennom 100 år», «Norsk rypeforskning gjennom 50 år», «Hjort i Norge», «Hareforskning i Norge» og «Villreinforskning» m.m. Forfattarane kjem frå Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Høgskolen i Innlandet, NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk institutt for naturforskning Nord universitet, Norges Bondelag Universitetet i Oslo (UiO) Jakt- og Fiskesenteret og Fjellstyrene i Lierne. Me i Historikarverksemda har vore prosjektleiarar og redaktørar for prosjektet, og me har også utført design og layout. John Grieg Forlag har stått for trykk.

Trygve Gotaas` Fond
Trygve Gotaas` Fond. Viltforvaltning i 50 år  (2023)

Redaksjon og design: Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda
Trykk: John Grieg forlag
Foto på denne sida © Historikarverksemda